Den eldste organiserte kroatiske forening i Norge – etablert i  1973.  Etter lagets initiativ ble også Kroatisk forbund i Norge stiftet i mars 1989.

 

I mai 1989. ble det i Oslo for annen gang organisert  Kroatisk kulturaften, med deltagelse  og folkedansoppvisning fra  de  kroatiske kulturforeningene i Oslo, Gøteborg, Malmø og Hamburg. For første gang, var også en representant for Oslo kommune til stede ved en slik kroatisk manifestasjon.

Visepresident i Kroatisk demokratisk union (HDZ) Vladimir Šeks , besøkte Norge i desember 1989. I tillegg til et  foredrag han holdt for norske kroatene, møtte V. Šeks også representanter for den norske regjering, Storting og menneskerettighetsorganisasjoner under sitt opphold.

 

På bildet: Jakob Marković – leder for kulturforeningen og viseformann i Kroatisk forbund i Norge og Branko Šegović- instruktør for kroatisk folkedans fra Split i Kroatia sammen med unge dansere, våren 1990 i Kroatisk hus i Oslo.

I mai 1990 ble det i Oslo for første gang  avhold feiring og markering av Kroatias nasjonaldag – 30. mai (som selvstendig stat). For denne anledning opptråde musikkensemble ”CARMEN”  fra Zagreb.

 

I forhold til mange andre  innvandringsgrupper og organisasjoner i Norge, hadde kroatene i Oslo  et av de beste foreningslokalene i tidsrommet 1990 – 2002.

 

Under besøket hos Kroatisk forbund i Norge og norske kroatene (18-20. oktober 1990.),  førte utvandringsminister  Gojko Šušak  også samtaler i UD og Utdanningsdepartement. Han var også den første kroatisk minister som besøkte Norge.

 

Kroatisk forbund i Norge organiserte bussreise til Kroatia i forbindelse med både den første demokratiske flerpartivalg (1990) og folkeavstemningen om Kroatias selvstendighet (1991). For å kunne gi sin stemme for et fritt og uavhengig Kroatia tilbrakte norske kroater fire dager om bord på bussen og tilbakela nesten 5000 km.

I løpet av 1991 ble det i Kroatisk forbuds regi organisert og avholdt 6 demonstrasjoner der man krevde at  norske myndighetene skulle  fordømme den stor-serbiske aggresjonen samt  anerkjenne Kroatia som en  uavhengig stat. Dette var samtidig de første demonstrasjonene som kroatene noensinne hadde holdt i Norge.

hrHrvatski
Pomaknite se do Vrha