Årsmøte i Kroatisk Forbund Norge
søndag 27. mars 2011 10:44

I Oslo ble det den 12. mars 2011 avholdt  årsmøte i  Kroatisk forbund i Norge. I den forbindelse ble det utarbeidet en rapport om fjorårets arbeid. Det ble også  fattet vedtak om hovedretningslinjer knyttet  til arbeid for neste toårsperiode.  Nedenfor følger det viktigste:

  • Rekruttere ungdommer i Norge til Kroatisk ungdomsforening med sikte på at de som aktive medlemmer kan overta de ledende posisjoner i Kroatisk forbund i Norge. 
  • Forbundet vil se på mulighetene vedrørende kjøp av lokaler i byens sentrum for en fremtidig kroatisk klub i Oslo, gjerne organisert som aksjeselskap ”Kroatisk klub AS”.
  • Det ble også fattet vedtak om å etablere KFs lokallag/avdelinger i alle større byer rundt i Norge der det bor kroater. På denne måten, særlig via internett, ønsker vi å skape og videreutvikle kroatiske miljøer, hjelpe hverandre samt å ta vare på våre kroatiske røtter i Norge.
  • Det skal etableres Komité for feiring av 40 års dagen for IL Croatia Oslo.
  • Det skal avholdes ekstra generalforsamling, hvor det skal velges nytt styre, senest til midten av september 2011
 

Sist oppdatert søndag 03. april 2011 09:56
 
Kopirett © 2019 KROATISK FORBUND I NORGE. Alle rettigheter reservert.