Kroatisk Forbund i Norge
torsdag 06. mai 2010 09:19

Kroatisk forbund i Norge  ble stiftet 10. mars 1989 som nasjonalforening for kroatene i Norge og etter initiativ fra  fotballklubben Croatia  Oslo. Som sådan ble Forbundet registrert også offisielt hos norske myndigheter. Forbundet er også medlem av CWC- Croatian World Congress. Den eldste organisasjonen innenfor Kroatisk forbund er  IL Croatia - fotballklubb fra Oslo grunnlagt alt i 1973. Første formann/leder i Kroatisk forbund i Norge var Ivan Poljac.
Helt siden etablering har  Forbundet   vært hovedbærer av kroatenes aktiviteter i Norge, herunder idretts- og kulturarrangementer, sosiale begivenheter og særlig arbeid knyttet til anerkjennelse av Kroatia som selvstendig stat. Under krigen i Kroatia (1991-95) organiserte Forbundet en rekke humanitære aksjoner og var hovedpådriver for det store  humanitære   prosjektet  ”SOS-Kroatia” som ble gjennomført i omtrent 20 norske byer. Den første offisielle kontakten mellom  Kroatia  og norske myndigheter  ble realisert nettopp ved hjelp av Kroatisk forbund i slutten av 1989.
I nyere tid har Forbundets rolle hovedsakelig bestått i å organisere og knytte til seg medlemmer av den kroatiske minoriteten i Norge, pleie kroatisk språk, kultur og tradisjoner for at man på denne måten skulle ta vare på  kroatiske røtter her - langt nord i Europa. I forbindelse med dette må man ikke glemme å nevne Den kroatiske skolen i Oslo (morsmålundervisning) som startet sitt virke i 1996. Kroatisk forbund bidro til å etablere skolen med å stille til disposisjon undervisningslokalene, samt ved å støtte skolen  økonomisk.
En av Forbundets viktige oppgaver er å fremme sosialt arbeid samt arbeid innen idrett, kultur og pedagogikk med barn og voksne - noe som bygger på demokrati, toleranse og forståelse mellom både enkeltindivider og forskjellige folkegrupper med sikte på å skape flerkulturell sameksistens og samarbeid her til lands.
Kroatisk forbund i Norge består av  idrettslag Croatia fra Oslo, Kulturforening med kvinnelag, Kroatisk ungdomsforening samt lokallavdelingene  i Askim og Bærum. I løpet av de siste 20 årene disponerte Kroatisk forbund også egne foreningslokaler - Kroatisk hus (Hrvatski dom).    I skrivende stund er man på leting etter nye, egnede lokaler.

Sist oppdatert lørdag 26. mars 2011 10:30
 
Kopirett © 2018 KROATISK FORBUND I NORGE. Alle rettigheter reservert.
 

croatia_istra_groznjan_0001.jpg