Musikkband ”30. svibanj”


I tillegg til mange  sangere fra Kroatia som gjestet Norge, for eksempel;  Vera Svoboda, Kiċo Slabinac, Ðani Maršan, Duško Lokin, Vice Vukov, Ivo Fabijan, Lily Carmen, ensemblet Bonaca og mange andre kjente navn,  fikk kroatene   også underholdning  av sitt eget  band  ”30. svibanj” på mange fester arrangert på 90-tallet i Kroatisk hus i Oslo.

På bildet: f.v.  Željko Blaževiċ, Branimir Poljac, Jakob Markoviċ og Antun Miletiċ spiller på nyttårsfesten 1992/3.

Kroatisk verdenskongress (CWC) – 1994

Šimun Šito Ćoriċ – daværende generalsekretær for CWC – Croatian World Congress,  besøkte Norge i januar 1994 og  holdt et foredrag i Oslo om ”CWC og kroatisk samhold i diaspora”.  Kroatisk forbund deltok i stiftelsesmøte avholdt i juli 1993 i Zagreb  der CWC – Croatian World Congress  ble grunnlagt. Fra 1994 ble Kroatisk Forbund også CWC`s avdeling  i Norge.

Kroatias ambassade i Oslo – 1994

Endelig ”herre i eget hus”. I oktober 1994 ble det åpnet nye lokaler for den kroatiske ambassaden i Norge. Kroatisk forbund donerte også i den anledning en betydelig sum, mens  Forbundets  flittige medlemmer utførte på frivillig basis samtlige fagarbeider i forbindelse med oppussing og innredning av ambassaden.

På bildet over: Norske kroater  utenfor ambassadebygningen sammen med Ivan Poljac, den første diplomatiske representanten for Republikken Kroatia i Norge.

På bildet under: Jure Krpan og Antum Miletiċ fester kroatiske nasjonale symboler på ambassadebygningen i Drammensveien 82 i Oslo.

Kroatisk skole-morsmålundervisning

Kroatisk skole tilbyr undervisning i kroatisk språk for barn med kroatisk bakgrunn. Skolen følger undervisningsplan som er foreskrevet av Kroatias Utdanningsdepartement, som også finansierer læreren.

Kroatisk skole i Oslo startet sitt virke i 1996. Skolen har frem til 2007 benyttet lokalene tilhørende Kroatisk hus i Oslo. Fra 2007 har undervisningen funnet sted i lokalene til St. Sunniva katolske skole i Oslo hvis leieutgifter dekkes av Kroatisk Forbund i Norge.

De første lærerne  var sokneprest Berislav Grgiċ (nåværende katolsk biskop i Tromsø) og Mirna Miličiċ.   Siden 2003 har undervisningsansvarlig  ved den kroatiske skole  vært Renata Abramac

På bildet: Elver i Kroatisk skole sammen med læreren Renata Abramac og Stjepan Mesiċ, Republikken Kroatias president som i april 2003 var på offisielt statsbesøk i Kongeriket Norge.

35-års jubileum for IL Croatia Oslo, 2008

November 2008  ble det i Oslo arrangert markering og fest i anledning 35-års jubileum for idrettslaget Croatia Oslo.

En meget populær dalmatinsk gruppe ”Bonaca” fra Šibenik sto for musikalskinnslag og god stemning på festen.  KF’s formann Petar Suton  og  idrettslagets leder Branimir Poljac overleverte klubbspillere fra 70-talet  monografi ”Sveto ime Croatia”, en bok som forteller om virke og eksistens om mer en 100 klubber med navnet Croatia i hele verden, inkl. Norge.

20 års dag

I anledning 20 årsdag for etablering av Kroatisk forbund i Norge er det viktig å minnes også alle de ildsjeler som gjennom sitt engasjement og frivillig mangeårig arbeid har bidratt til kroatenes nasjonalforenings anselse i Norge.

Forbundets ledere;

Ivan Poljac             (1989 – 1992)

Jakob Marković     (1993 – 1997)

Petar Suton           (1997 – 1999)

Antun Miletić        (1999 – 2002)

TerezijaTurkalj       (2002 – 2007)

Petar Suton           (2008 – 2013)

Adrian Poljac         (2014 – 2016)

Terezija Turkalj      (2016 – 2021)

Stort bidrag til Forbundets arbeid ble også gitt av tidligere  styre medlemmer : Ivan Sekulić, Marija Dropuljić, Jurica Jagnjić, Jure Krpan, Toma Paulic, Branimir Poljac og Danica Kutrovac.

IL Croatia Oslo

Fotballklubben Croatia Oslo  ble  grunnlagt i 1973. og er den eldste organiserte  kroatiske foreningen i Norge. Siden 1975 har den regelmessig deltatt sammen med andre kroatiske klubber i Skandinavia under felles skandinavisk fotballturnering som avholdes hvert år i Pinsetiden.Turneringene ble i løpet av 70- og 80-tallet i forrige århundre avholdt vekselvis i Gøteborg og Malmø i Sverige, mens Croatia Oslo var to ganger vert arrangør for turneringene i Oslo  (i 1985 og 1989).

Til tross for at klubben på turneringer opptrådte under navnet Croatia til å begynne med, var den på 70-tallet både registrert som, og opptrådte i Oslo-fotballserien (7.divisjon), under navnet ”Oslo katolsk ungdomslag”. Spillerne hadde imidlertid kroatiske symboler på draktene sine. Klubbens første formann Vinko Marić, assistert av nordmannen Tore Bognar – er de mest fortjenestefulle for klubbens arbeid og overlevelse under de første årene. Klubbens daværende sekretær var Dominik Bunoza. Blant de første spillerne som opptrådte iført Croatias drakter var: Slavko Benasić, Nikola Beš, Mile Brkljačić, Šime Grubišić, Ante Jurković, Ivan Keser, Bariša Kešina, Jure Markota, Jole Milinković, Pero Ostrun, Ivan Poljac, Franjo Sertić, Petar Suton, Ivan Turkalj og Nikola Vučić.

For den fåtallige kroatiske gruppen i Oslo hadde selve oppstarten av fotballklubben en enda større betydning hvis man tar i betraktning at alle som på den tiden erklærte seg som kroater og arbeidet med å fremme kroatiske nasjonale interesser, var utsatt for press, til og med direkte trusler, av representantene for det jugoslaviske diplomatiet.

Ved å ha grunnlagt klubben markerte de kroatiske patriotene også på den måten sin politiske tilhørighet. De bukket ikke under for jugo-diplomatenes press og trusler som ville tvinge dem til å ta av de kroatiske symbolene fra spilledraktene. På grunn av klubbens urokkelige og tapre holdninger tilsluttet seg enda flere kroater i Oslo den lille gruppen.

Hvor vanskelig det var å være kroat i Norge på den tiden, og hvilke omstendigheter man arbeidet under, forteller oss også det faktum at det skulle ta hele ti år fra klubbens grunnleggelse til man søkte Oslo Idrettskrets om offisiell registrering av klubben under navnet Croatia Oslo.

Ettersom den kroatiske kolonien i Oslo, og i Norge for øvrig, var fåtallig, eksisterte klubben noen år på begynnelsen av 80-tallet kun på papiret. Av den grunn så en gruppe kroater seg nødt til å kalle inn til klubbens årsmøte den 26.oktober 1984, der det ble besluttet at klubben skulle fortsette med sitt virke og konkurranse i fotballserien.

Det ble konkludert med at man umiddelbart skulle anmode Oslo Idrettskrets om å tillate klubben å opptre under navnet Croatia i norsk divisjonspill. Etter en langvarig kamp med byråkratiet ble dette også innvilget av Norges Idrettsforbund. Den som er mest fortjenestefull for denne registreringen var klubbens aktivist Ivan Poljac, som også var klubbens formann fra 1984 til 1992.

Ved siden av allerede nevnte navn, må også andre aktivister nevnes, som gjorde seg fortjent for klubbens arbeid og eksistens: mangeårig sekretær i klubben på 80-tallet Ivan Sekulic, klubbens mangeårige styremedlemmer: Petar Suton, Milan Kutrovac og Branimir Poljac – den sistnevnte har også vært formann for Croatia Oslo i de siste atten år (1993-2011) og  skal ha ære for at klubben den dag i dag eksisterer.

Når man i dag betrakter alt dette i historisk lys, kan en med hånd på hjertet fastslå at Croatia Oslo var en vugge som vår nasjonale forening, Kroatisk forbund i Norge, vokste ut av.

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen