O nama

Hrvatska Zajednica u Norveškoj

Hrvatska Zajednica u Norveškoj (Kroatisk forbund i Norge) utemeljena je 10. ožujka 1989. kao nacionalna udruga Hrvata u Norveškoj na inicijativu nogometnog kluba Croatia iz Osla. Kao takva, je tada i službeno registrirana kod norveških lokalnih i državnih vlasti. Zajednica je ujedno i podružnica Hrvatskog svjetskog kongresa (Croatian World congress) za Norvešku. Najstarije društvo u Zajednici je NK Croatia - nogometni klub iz Osla utemeljen davne 1973. godine. Prvi predsjednik Hrvatske Zajednice u Norveškoj bio je Ivan Poljac.

Od svog osnutka Hrvatska zajednica je glavni nositelj aktivnosti Hrvata u Norveškoj; športskih, kulturnih, društvenih te posebno rada na priznanju Hrvatske kao neovisne države. Tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj (1991.-95.) Zajednica je organizirala mnoge dobrotvorne akcije te bila glavni nositelj velikog humanitarno-promidžbenog projekta pod nazivom "SOS-Kroatia" koji je djelovao u 20-ak norveških gradova. Prvi službeni kontakti Republike Hrvatske s norveškim vlastima i Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Norveške uspostavljeni su upravo preko Hrvatske Zajednice, potkraj 1989. godine.

U novije vrijeme, glavna uloga Hrvatske zajednice sastoji se prije svega u okupljanju pripadnika hrvatske manjine u Norveškoj, njegovanju hrvatskog jezika, kulture i običaja kako bi na taj način sačuvali naše hrvatske korijene na ovom dalekom sjeveru Europe. U tom kontekstu svakako treba spomenuti i Hrvatsku dopunsku školu u Oslu koja je započela s radom 1996. godine, u čijem je osnivanju sudjelovala i Hrvatska zajednica, osiguravajući prostor za nastavu.

Jedna od važnih zadaća Zajednice je i promicanje socijalnog, sportskog, kulturnog i pedagoškog rada s djecom i odraslima koji se orijentira prema demokraciji, toleranciji i sporazumijevanju među pojedincima i narodima sa ciljem multikulturalnog zajedničkog života i djelovanja u ovoj sredini.

Hrvatska zajednica u Norveškoj sastoji se od športskog društva "Croatia" iz Osla, Kulturnog društva sa ženskom sekcijom te Društva mladih. Hrvatska zajednica je tijekom posljednjih 20 godina imala i svoje prostorije udruge - Hrvatski dom u Oslu.

hrHrvatski
Scroll to Top