Om oss

Kroatisk forbund i Norge

Kroatisk forbund i Norge ble stiftet 10. mars 1989 som nasjonalforening for kroatene i Norge og etter initiativ fra fotballklubben Croatia Oslo. Som sådan ble Forbundet registrert også offisielt hos norske myndigheter. Forbundet er også medlem av CWC- Croatian World Congress. Den eldste organisasjonen innenfor Kroatisk forbund er IL Croatia – fotballklubb fra Oslo grunnlagt alt i 1973. Første formann/leder i Kroatisk forbund i Norge var Ivan Poljac.

Helt siden etablering har Forbundet vært hovedbærer av kroatenes aktiviteter i Norge, herunder idretts- og kulturarrangementer, sosiale begivenheter og særlig arbeid knyttet til anerkjennelse av Kroatia som selvstendig stat. Under Federlands krigen i Kroatia (1991-95) organiserte Forbundet en rekke humanitære aksjoner og var hovedpådriver for det store humanitære prosjektet ”SOS-Kroatia” som ble gjennomført i omtrent 20 norske byer. Den første offisielle kontakten mellom Kroatia og norske myndigheter ble realisert nettopp ved hjelp av Kroatisk forbund i slutten av 1989.

I nyere tid har Forbundets rolle hovedsakelig bestått i å organisere og knytte til seg medlemmer av den kroatiske minoriteten i Norge, pleie kroatisk språk, kultur og tradisjoner for at man på denne måten skulle ta vare på kroatiske røtter her – langt nord i Europa. I forbindelse med dette må man ikke glemme å nevne Den kroatiske skolen i Oslo (morsmålundervisning) som startet sitt virke i 1996. Kroatisk forbund bidro til å etablere skolen med å stille til disposisjon undervisningslokalene, samt ved å støtte skolen økonomisk.

En av Forbundets viktige oppgaver er å fremme sosialt arbeid samt arbeid innen idrett, kultur og pedagogikk med barn og voksne – noe som bygger på demokrati, toleranse og forståelse mellom både enkeltindivider og forskjellige folkegrupper med sikte på å skape flerkulturell sameksistens og samarbeid her til lands.

Kroatisk forbund i Norge består av idrettslag Croatia fra Oslo, Kulturforening med kvinnelag, Kroatisk ungdomsforening samt lokallavdelingene i Askim og Bærum. I løpet av de siste 20 årene disponerte Kroatisk forbund også egne foreningslokaler – Kroatisk hus (Hrvatski dom). I skrivende stund er man på leting etter nye, egnede lokaler. mer….

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen