Kroater i Norge

Når det gjelder kroatiske organisasjoner i Norge  utmerker «I.L.Croatia Oslo»  seg som den eldste aktive kroatiske organisasjonen (grunnlagt i 1973), samt «Kroatisk forbund i Norge» som er de norske kroatenes  paraplyorganisasjon. I Oslo finnes det  også  Kroatisk skole (morsmålundervisning), som startet sitt virke i  1996, og som jobber etter undervisnings-program utarbeidet av Utdanningsdepartementet i Republikken Kroatia.

Danse/follklor gruppe «Lijepa Naša» fra Oslo startet sitt virksomhet i 2003.

Kroatisk katolsk misjon i Norge med sete i Oslo (som også er en del av den Katolske kirke i Norge) har virket siden 1970 og er også en av organisasjonene (religiøs) for kroater  i Norge.

Den første større gruppe kroater i Norge  bestod av flere hundre krigsfanger  som satt i  tyske konsentrasjonsleire i Norge under 2. Verdenskrig (Falstad, Beisfjord, Karasjok og mange andre). Et fåtall av disse overlevde de umenneskelige forholdene der. På 1950-tallet kom (via Italia og Østerrike) de første politiske emigrantene fra Kroatia.

De fleste kroatene kom hit i slutten av 1960-tallet og i begynnelsen av 1970-tallet, hovedsakelig som økonomiske emigranter. Det dreide  seg primært om folk fra Kroatias provinser Slavonia og Lika samt kroater fra Bosnia og Hercegovina. I løpet av 1990-tallet kom kroater som flyktninger fra Kroatia og Bosnia og Hercegovina til Norge, og de fleste av dem bosatte seg fast.

Under de siste tiårene er det lagt merke til stadig flere høyt utdannede spesialister som kom til Norge tiltrukket av høyere levestandard. Man anslår at det i dag (2014) bor ca. 2.500 kroater med etterkommere i Norge. Den største og den best organiserte kroatiske gruppen befinner seg i Oslo og dens omegn.  Øvrige  kroatiske innvandrere har bosatt seg  i andre byer i Norge.


nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen