SOS Kroatia

I løpet av krigen i Kroatia, har Kroatisk forbund  i tillegg til innsamling av hjelp blant kroatene i Norge, igangsatt også et stort humanitært  prosjekt  under  navnet ”SOS – Kroatia“. Prosjektet ble gjennomført i årene 1991 og 1992 i ca. 20 norske byer. Denne aksjonen ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt  bestående av Kroatisk forbund i Norge, Norsk – kroatisk forening og Norsk folkehjelp – som en av de største norske humanitære organisasjonene. Ved siden av en uvurderlig politisk støtte gitt under aksjonen,  ble  ca. 30 vogntog lastet med matvarer, klær, medisiner, diverse medisinsk utstyr samt flere sykebiler  sendt til Kroatia.   Det må også nevnes at 25 barn, som mistet en eller begge foreldre under krigen i Kroatia, fant sinne faddere blant norsk/kroatiske familier i Norge. Initiativtager og hovedkoordinator for den store humanitære aksjonen var Ivan Poljac – formann i Kroatisk forbund , som på den tid var også offisielt representant for Republikken Kroatia i Norge. På bildet over: Lastebil tilhørende ”Zagrebački transporti” (transportselskalet fra Zagreb i Kroatia) under pålessingen av humanitær hjelp utenfor Kroatisk hus i Oslo i oktober 1991. På bildet under: Storsalen i Kroatisk hus tjente som mottakssentral for hjelpen som kom fra hele Norge. Kroatisk hus var også hovedsete for den store humanitære aksjonen. Ved siden av mange frivillige medhjelpere, jobbet også Forbundets styremedlemmer daglig her ; Terezija Turkalj, Marija Dropuljić, Antun Miletić, Jure Krpan, Milan Tadić og Draga Jurin.

SOS Kroatia – Juletre for Kroatia

Blant de mange aktivitetene innenfor aksjonen ”SOS Kroatia” skal man for all del nevne juletreet som ble sendt fra Oslo til Zagreb, der det julen 1991 pyntet opp  byens hovedtorg. Transportkostnader ble dekket av Tromsø by – vennskapsby med Zagreb, mens trepynt og – lys ble finansiert av ni ulike norske kommuner. På bildet: ”SOS Kroatias” aktivister: Milan Tadiċ og Bjørg Saunes ved siden av 15-meter lange juletreet før avreisen til Kroatia.

Hjelp til Kroatia

Kroatisk forbund i Norge  fortsatte samarbeidet med  norske humanitære organisasjoner også etter  at Kroatia var blitt anerkjent  som selvstendig stat. Hjelpen gikk særlig til de områdene som var utsatt for ødeleggelser under krigen, som for eksempel byen Dubrovnik. På bildet : Forbundets styremedlem Terezija Turkalj sammen med  norske humanitære arbeidere i Dubrovnik  i 1994.  

Det første offisielle besøket i Norge – januar 1992

Zdravko Tomac, kroatisk  visestatsminister   under det første offisielle  besøket i Norge den 10. januar 1992. Samtaler i forbindelse med Norges anerkjennelse av Kroatia. På bildet: Visestatsminister Zdravko Tomac og Ivan Poljac, formann i Kroatisk forbund svarer på spørsmålene stilt på folkemøte i Kroatisk hus i Oslo.

Kroatisk ungdomsforening – CROmladi

Helt siden begynnelsen  har Kroatisk forbund i Norge lagt spesielt vekt for arbeid med barn og unge, slik at Kroatisk ungdomsforening  –  i selve starten –  ble også registrert  i Oslo. På bildet:  En gruppe unge medlemmer i  folkedanselaget  under en av sine offentlige opptredener i Oslo midt på 90-tallet.

Musikkband ”30. svibanj”

I tillegg til mange  sangere fra Kroatia som gjestet Norge, for eksempel;  Vera Svoboda, Kiċo Slabinac, Ðani Maršan, Duško Lokin, Vice Vukov, Ivo Fabijan, Lily Carmen, ensemblet Bonaca og mange andre kjente navn,  fikk kroatene   også underholdning  av sitt eget  band  ”30. svibanj” på mange fester arrangert på 90-tallet i Kroatisk hus i Oslo. På bildet: f.v.  Željko Blaževiċ, Branimir Poljac, Jakob Markoviċ og Antun Miletiċ spiller på nyttårsfesten 1992/3.

President i den Kroatiske nasjonalforsamling på besøk i Norge, 1992

I tillegg til de offisielle samtalene med representanter for det norske Regjering og Storting, deltok Stjepan Mesić også på  folkemøte i Kroatisk hus i Oslo. På bildet: – Stjepan Mesić, president i det kroatiske parlamentet Sabor i samtale med Kroatisk forbunds styremedlemmer i Kroatisk hus i Oslo i oktober 1992.

Kroatisk verdenskongress (CWC) – 1994

Šimun Šito Ćoriċ – daværende generalsekretær for CWC – Croatian World Congress,  besøkte Norge i januar 1994 og  holdt et foredrag i Oslo om ”CWC og kroatisk samhold i diaspora”.  Kroatisk forbund deltok i stiftelsesmøte avholdt i juli 1993 i Zagreb  der CWC – Croatian World Congress  ble grunnlagt. Fra 1994 ble Kroatisk Forbund også CWC`s avdeling  i Norge.

Kroatias ambassade i Oslo – 1994

Endelig ”herre i eget hus”. I oktober 1994 ble det åpnet nye lokaler for den kroatiske ambassaden i Norge. Kroatisk forbund donerte også i den anledning en betydelig sum, mens  Forbundets  flittige medlemmer utførte på frivillig basis samtlige fagarbeider i forbindelse med oppussing og innredning av ambassaden. På bildet over: Norske kroater  utenfor ambassadebygningen sammen med Ivan Poljac, den første diplomatiske representanten for Republikken Kroatia i Norge. På bildet under: Jure Krpan og Antum Miletiċ fester kroatiske nasjonale symboler på ambassadebygningen i Drammensveien 82 i Oslo.

Kroatisk skole-morsmålundervisning

Kroatisk skole tilbyr undervisning i kroatisk språk for barn med kroatisk bakgrunn. Skolen følger undervisningsplan som er foreskrevet av Kroatias Utdanningsdepartement, som også finansierer læreren. Kroatisk skole i Oslo startet sitt virke i 1996. Skolen har frem til 2007 benyttet lokalene tilhørende Kroatisk hus i Oslo. Fra 2007 har undervisningen funnet sted i lokalene til St. Sunniva katolske skole i Oslo hvis leieutgifter dekkes av Kroatisk Forbund i Norge. De første lærerne  var sokneprest Berislav Grgiċ (nåværende katolsk biskop i Tromsø) og Mirna Miličiċ.   Siden 2003 har undervisningsansvarlig  ved den kroatiske skole  vært Renata Abramac På bildet: Elver i Kroatisk skole sammen med læreren Renata Abramac og Stjepan Mesiċ, Republikken Kroatias president som i april 2003 var på offisielt statsbesøk i Kongeriket Norge.

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen